Opći uvjeti i pravila poslovanja

tvrtke UDERMAN, s. r. o.

 

I.

Osnovne odredbe

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja (u daljnjem tekstu "Opći uvjeti") web trgovine Foxigy.hr sastavljeni su u skladu s važećim Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovinii i Općom uredbom o zaštiti podataka  - Uredba EU 2016/679 i Direktivom EU 95/46 EZ u skladu s važećim propisima te zajedno s podacima objavljenim na web stranici Foxigy.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Općim uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

      1. Radno vrijeme:

Narudžbe putem interneta ili osoblju prodavatelja: 00 - 24 sata.

Radno vrijeme web shop-a za uređivanje i obradu narudžbi: PON-PET: 08.00 - 16.30

Radno vrijeme poslovnice na adresi Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovačka: PON-PET: 08.00 - 16.30

i

 1. Kupac.

Kupac je potrošač ili poduzetnik (dalje „Kupac“).

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prema Zakonu o državnom inspektoratu inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda obavlja tržišna inspekcija.

Ime i adresa nadležnog nadzornog tijela:

Državni inspektorat sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača – Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

 

Pod poduzetnicima se podrazumijeva trgovačko društvo, trgovac pojedinac, podružnica poduzetnika ili poslovne jedinice definirane važećim Zakonom o računovodstvu. Ako Kupac u narudžbi navede svoj identifikacijski broj (OIB), tada priznaje da se na njega primjenjuju pravila navedena u uvjetima poslovanja za poduzetnike.

Pravni odnosi između Trgovca i Kupca koji je poduzetnik, koji nisu izričito regulirani ovim Općim uvjetima ni ugovorom između Trgovca i Kupca, uređeni su relevantnim važećim zakonima. U slučaju bilo kakvih razlika između Općih uvjeta i ugovora između Trgovca i Kupca ima tekst ugovora prednost.

Slanjem narudžbe Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i njihovim sastavnim dijelom koji je "Uvjeti povrata i reklamacije" i "Dostava robe", uvjetima naručene usluge i / ili pružene licence i da se s njima slaže tako kako su važeći i na snazi ​​u trenutku slanja naloga.

Kupac je svjestan da mu kupnja proizvoda koji se nalaze u ponudi Trgovca ne daje nikakva prava na korištenje registriranih zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa poduzeća ili patenata Trgovca ili drugih tvrtki, osim ako u konkretnom slučaju nije dogovoreno posebnim ugovorom drugačije.

 Ovi uvjeti i ugovor o kupoprodaji su na hrvatskom jeziku.

II.

Sigurnost i zaštita osobnih podataka

Kupac može u bilo kojem trenutku provjeriti i promijeniti osobne podatke koje je pružio, kao i otkazati svoju registraciju nakon prijave na web stranici web shop-a u odjeljku "Moj račun".

Kupac može potvrđivanjem odgovarajućeg polja prije slanja narudžbe izraziti svoj pristanak s time da Trgovac obrađuje i pohranjuje njegove osobne podatke, posebno one koji su gore navedeni i / ili koji su neophodni u aktivnostima Trgovca u vezi slanja informacija o novim proizvodima, popustima i promocijama na ponuđene proizvode i obrađuje je u svim svojim informacijskim sustavima koji se odnose na slanje informacija o novim proizvodima, popustima i akcijama na ponuđenu robu.

Kupac daje Trgovcu ovaj pristanak na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka kupca. Nakon ispunjenja svrhe obrade će Trgovac odmah osigurati likvidaciju osobnih podataka Kupca. Kupac može u bilo kojem trenutku pismenim putem opozvati pristanak za obradu osobnih podataka. Pristanak istječe u roku od 1 mjeseca od isporuke opoziva pristanka od strane Kupca.

Trgovac izjavljuje da su svi osobni podaci povjerljivi i da neće biti objavljeni, pruženi trećoj strani i sl. osim situacije u vezi s distribucijom ili plaćanjem naručene robe (obavijest o imenu, broju računa i adresi za dostavu). Trgovac postupa tako da pružatelj osobnih podataka neće imati štetu na svojim pravima, posebno na pravu na poštovanje ljudskog dostojanstva i osigurati će i zaštitu od neovlaštenog narušavanja privatnog i osobnog života pružatelja podataka. Osobni podaci prikupljaju se, obrađuju i pohranjuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka  - Uredba EU 2016/679 i Direktivom EU 95/46 EZ u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. Kupac ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima i pravo na njihovo ispravljanje (putem navedenog obrasca), uključujući pravo traženja objašnjenja i uklanjanja nezadovoljavajućeg stanja i druga zakonska prava koja se odnose na osobne podatke.

Na temelju besplatnog pismenog zahtjeva ima Kupac pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Izjavom opravdanih razloga ili dokazom o neopravdanom metanju njegovih prava i zakonski zaštićenih interesa koji su ili mogu biti u konkretnom slučaju ovakvom obradom oštećeni. Ako to ne spriječavaju zakonski razlozi i ako se dokaže da je prigovor Kupca opravdan, Trgovac je dužan bez nepotrebnog odgađanja blokirati i uništiti osobne podatke na čiju se obradu kupac usprotivio, čim to okolnosti dozvole.

Kao dio reklamacijskog postupka se od Kupaca zahtijevaju sljedeće informacije: ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail i potpis ili digitalni potpis. Svi tako dobiveni osobni podaci obrađuju se isključivo u svrhu potrebnu za rješavanje reklamacije i u skladu važećim propisima.

Kupac ima pravo pristupa i ispravka svojih osobnih podataka, uključujući pravo zatražiti objašnjenje i uklanjanje pogrešnog stanja i druga zakonska prava na ove podatke.

Trgovac može također po pristanku Kupca prikupljati tzv "kolačiće" kako bi se olakšalo pružanje usluga informacijskog društva. Osigurano je da je Kupac svjestan koji podaci se pohranjuju u terminalnoj opremi. Kupac ima mogućnost odbiti pohranjivanje "kolačića" ili sličnih alata na njegovom uređaju, na primjer, pokretanjem funkcije anonimnog pregledavanja u svom pregledniku.

 

III.

Naručivanje

Troškove koje ima Kupac zbog korištenja sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi Kupac sam. Ti se troškovi ne razlikuju od osnovne stope.

Kupac robu naručuje na sljedeće načine:

 • putem svojeg korisničkog računa nakon prethodne registracije u internetskoj trgovini,
 • popunjavanjem obrasca za narudžbu bez registracije.

 

U slučaju da je nastala očita greška na strani Trgovca prilikom navođenja cijene robe u internetskoj trgovini ili tijekom narudžbe, Trgovac nije dužan dostaviti robu Kupcu po ovoj očito netočnoj cijeni, ni u slučaju da je Kupcu poslana automatska potvrda o primitku narudžbe prema ovim uvjetima. Trgovac bez nepotrebnog odgađanja obavještava Kupca o pogrešci i na e-mail adresu Kupca šalje izmijenjenu ponudu. Izmijenjena ponuda smatra se novim prijedlogom kupoprodajnog ugovora i u ovom slučaju se kupoprodajni ugovor zaključuje potvrdom prihvaćanja nove ponude sa strane Kupca na e-mail adresu Trgovca.

U slučaju kvara informacijskog sustava kada dođe do neočekivane tehničke pogreške na web stranici i u sistemu ima Trgovac pravo ne obraditi narudžbu u sustavu odnostno otkazati je. Zajedničkim dogovorom mogu Trgovac i Kupac dogovoriti cijenu koja je uobičajena samo uz suglasnost obje strane: Trgovca i Kupca.

Trgovac zadržava pravo proglasiti kupoprodajni ugovor nevaljanim, ako je došlo do zlouporabe osobnih podataka, zlouporabe platne kartice itd. ili zbog intervencije upravnog ili sudskog tijela. O takvom postupku će biti Kupac obaviješten.

Kupac ima na umu da se u tim slučajevima ugovor o kupnji ne može valjano sklopiti.

Registracija kupca

Izjavljujemo da se podaci koriste samo u svrhu identifikacije prilikom kupnje u " UDERMAN s.r.o " i neće biti pruženi trećim osobama niti zloupotrijebljeni na bilo koji drugi način. Potvrđivanjem registracije Kupac pristaje na slanje e-pošte s ponudama iz internetske trgovine tvrtke "UDERMAN s.r.o", u skladu s važećim propisima.

Narudžbe je moguće izvršiti i bez registracije.

 

IV.

Uvjeti plaćanja

Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru može Kupac platiti na sljedeće načine:

 • pouzećem prilikom isporuke robe
 • plaćanjem u gotovini do 5000 eura po preuzimanju robe na mjestu izdavanja / u poslovnici tvrtke

 

Trgovac zadržava pravo poslati porezni dokument - račun elektroničkim putem, u roku od 14 dana od primitka uplate. Račun je priložen uz e-mail koji obavještava o primitku uplate za robu.

Zajedno s kupoprodajnom cijenom je Kupac dužan Trgovcu platiti i troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u dogovorenom iznosu. Ako nije izričito navedeno drugačije, nabavna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.

 

V.

Dostava robe

Dostava robe se vrši na sljedeće načine:

 • osobno preuzimanje u poslovnici tvrtke: Roba se može osobno preuzeti na mjestu izdavanja / poslovnice Strojnícka 7, 080 06 Prešov, Slovačka nakon primitka SMS-a ili e-pošte s potvrdom o pripremljenoj robi u trgovini
 • slanje prijevoznom uslugom (kurirska služba ili paletna dostava)
 • slanje poštom na adresu ili izravno u poštu

 

Roba se Kupcu može poslati prijevoznom uslugom. Pojedinačni načini prijevoza nude se prema trenutnoj dostupnosti pojedinih usluga te s obzirom na kapacitet i mogućnosti dostave. U slučaju više sile ili kvara informacijskog sustava Trgovac nije odgovoran za zakašnjenje isporuke robe. Cijena dostave regulirana je cjenikom važećim na dan narudžbe.

Ako je prema kupoprodajnom ugovoru Trgovac dužan dostaviti robu na mjesto koje je Kupac odredio u narudžbi, Kupac je dužan preuzeti robu pri isporuci. U slučaju da je iz razloga na strani Kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugačiji način od načina navedenog u narudžbi, Kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovnom isporukom robe odnosno troškove povezane s drugim načinom isporuke.

Po primitku robe od prijevoznika je Kupac dužan provjeriti cjelovitost ambalaže robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju oštećenja ambalaže koje pokazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, Kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

Trgovac će Kupcu izdati porezni dokument - račun. Porezni dokument šalje se na e-mail adresu kupca / Porezni dokument se prilaže uz isporučenu robu. U slučaju da se roba kupuje na mjestu izdavanja / rada, Prodavatelj može izdati blagajnički račun.

Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune nabavne cijene robe, uključujući troškove isporuke, ali prvo preuzimanjem robe. Odgovornost za slučajnu štetu, oštećenje ili gubitak robe prelazi na Kupca u trenutku primitka robe ili u trenutku kada je Kupac bio dužan preuzeti robu, ali to nije učinio kršeći time ugovor o kupnji.

Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke zajedno s prijevoznikom odmah po isporuci (broj paketa, cjelovitost trake s logom tvrtke, oštećenje kutije) prema priloženom tovarnom listu. U slučaju da se utvrdi postojanje oštećenja na pošiljci, Kupac je dužan s predstavnikom prijevoznika napraviti zapisnik o opsegu i prirodi štete. Na temelju takve evidencije može Kupac naknadno odbiti preuzimanje isporučene robe koja nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom, odbiti preuzimanje robe s nedostatkom ili potvrditi isporuku robe s nedostatkom a zatim podnijeti zahtjev za reklamaciju kod Trgovca. Ako Kupac sazna za štetu ili druge nepravilnosti tek nakon preuzimanja pošiljke, dužan je odmah kontaktirati Trgovca. Ako to ne učini, priznat će mu se pravo na naknadu nedostatka samo ako dokaže da je roba već imala nedostatke u trenutku primitka.

 

Nepotpunu ili oštećenu pošiljku odmah prijavite e-mailom na info@foxigy.hr ili telefonski, napišite s prijevoznikom izvještaj o šteti i pošaljite ga bez odgađanja e-mailom ili poštom Trgovcu. Dodatne prigovore zbog nepotpunosti ili vanjske štete na pošiljci neoduzimaju Kupcu pravo reklamacije, ali pružaju Trgovci mogućnost dokazati da se ne radi o kršenju kupoprodajnog ugovora.

Centralno skladište iz kojeg se roba šalje nalazi se u Slovačkoj, Strojnícka 7, 080 01 Prešov.

 

VI.

Uvjeti povrata i reklamacije

U slučaju kvara na proizvodu je potrebno odmah podnijeti prigovor (proizvod više ne koristiti) kod Trgovca ili kod određene osobe.

Reklamaciju možete podnijeti e-mailom na adresu info@foxigy.hr, poštom na adresu UDERMAN, s.r.o. Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovačka ili putem telefonskog poziva.

Kupac može poslati neispravnu robu na reklamaciju na adresu FOXIGY, KNH Slovakia, GLS Croatia d.o.o., Stupničke Šipkovine 22, Donji Stupnik, 10255. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti osigurati prijevoz robe na adresu Trgovca, može zatražiti uslugu preuzimanja od strane prijevozne službe koja će preuzeti robu.

Za podnošenje prigovora potrebno je preuzeti i ispuniti priloženi obrazac za reklamaciju:

OBRAZAC ZA REKLAMACIJU – preuzmite obrazac ovdje

Nakon popunjavanja svih potrebnih podataka potrebno je ispisati ovaj obrazac i priložiti ga predmetnoj robi.

Pošaljite reklamiranu robu zajedno s obrascem za reklamaciju na adresu:

FOXIGY, KNH Slovakia, GLS Croatia d.o.o., Stupničke Šipkovine 22, Donji Stupnik, 10255

Nakon pregleda robe, Trgovac će odrediti način postupanja s reklamacijom i odmah obavijestiti Kupca.

Kupac može podnijeti reklamaciju u bilo kojoj poslovnici gdje je s obzirom na prodavane proizvode ili pružene usluge primitak reklamacije moguć, ili kod određene osobe koja je dužna riješiti reklamaciju.

Kupac je svjestan, da ako ne isporuči reklamiranu robu sa svom isporučenom dodatnom opremom, u slučaju Jednostranog raskida ugovora sa strane Kupca će Kupcu biti vraćena cijena umanjena za cijenu ne vraćene dodatne opreme.

 

UPOZORENJE!

Habanje karakteristično za određeni materijal ili uporabu ne smatra se nedostatkom. Ne smatra se nedostatkom ako iz prirode prodanog proizvoda proizlazi da je njegov vijek trajanja kraći od garancijskog razdoblja i ako je u normalnoj upotrebi takav proizvod potpuno istrošen prije isteka jamstvenog roka.

Daljnje odredbe se nalaze u Reklamacijskom postupku koji možete pronaći ovdje.

 

VII.

Jednostrani raskid ugovora

Jednostrani raskid ugovora od strane Kupca koji je potrošač:

Kupac koji je sklopio kupoprodajni ugovor izvan svog poslovanja kao potrošač ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora.

Sukladno odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača ima potrošač pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan polsovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba ili zadnji komad ili pošiljka robe (ako se roba dostavlja u više komada ili više pošiljki) koja čini predmet ugovora predana u posjet.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, ovaj rok započinje teći od dana, kada je potrošaću predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Kako bi se pridržavao roka za odustajanje od ugovora, potrošač mora poslati standardni obrazac ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava svoju želju da raskine ugovor sa svim potrebnim podatcima na trajnom mediju. Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora čak i ako je robu naručenu putem interneta osobno preuzeo na prodajnom mjestu Trgovca.

 

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora (uključujući troškove dostave koje je potrošač platio Trgovcu).

Trgovac će potrošaču vratiti primljena sredstva na isti način kao što je način koji je potrošač odabrao. Prodavatelj će potrošaču vratiti primljena sredstva na drugi način samo ako se s tim potrošač složi i ako time ne napravi dodatne troškove. Po odustajanju od ugovora će Prodavatelj vratiti potrošaču sredstva za robu i za troškove povezane s dostavom robe od Prodavatelja potrošaču. Ostali troškovi vezani uz povrat robe od potrošača neće se potrošaču nadoknaditi (tj. troškovi koje je potrošač imao prilikom vraćanja robe).

Za jednostrani raskid ugovora od strane potrošača potrebno je preuzeti i ispuniti sljedeći:

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA – preuzmite obrazac ovdje

 

Osim slučajeva kad je raskid ugovora izričito dogovoren, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet Trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, Trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 14. na specifičnoj elektroničkoj robi koja podliježe digitalnoj aktivaciji, ako je ta aktivacija bila izvršena od strane potrošača.

Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora može potrošač koristiti Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji pruža Trgovac. Taj će potrošač poslati na e-mail adresu ili adresu Trgovca navedenu u ovim uvjetima. Trgovac će potrošaču potvrditi primitak obrasca bez odgađanja.

Ako je potrošač odabrao drugačiji od najjeftinijeg načina isporuke robe koji nudi Trgovac, Trgovac će potrošaču nadoknaditi troškove isporuke robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu isporuke robe.

Ako potrošač raskine ugovor, Trgovac nije dužan vratiti potrošaču primljena sredstva prije nego što Potrošač vrati robu ili dokaže da je robu poslao Trgovci.

Robu mora potrošač vratiti Trgovcu neoštećenu, neistrošenu i čistu i ako je moguće, u originalnom pakiranju. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Trgovac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog prodaje zaliha, nedostupnosti robe ili u slučaju da je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe prekinuo proizvodnju ili uvoz robe.

 

Odstupanje od ugovora od strane Kupca, koji je poduzetnik:

Ako je Kupac poduzetnik, Kupcu se može ponuditi zamjensko odustajanje od kupoprodajnog ugovora ovisno o stanju vraćene robe, izgubljenom jamstvu i trenutnoj cijeni vraćene robe. Stanje robe procjenjuje Trgovac. U slučaju ne dogovorenja uvjeta prihvatljivih za obje strane, roba će se vratiti na trošak Trgovca. Trgovac ima pravo naplatiti Kupcu sve dodatne troškove.

Da bi se zaštitila prava Kupca, ako je Kupac pravna osoba i zatražit će povrat kreditnom notom izravno u trgovini, odgovarajući iznos isplatit će se samo osobama ovlaštenim za djelovanje u ime pravne osobe t.j. zakonskom tijelu ili osobi koja ima službeno ovjerenu punomoć. Pokazanjem osobne iskaznice Kupac pristaje na obradu osobnih podataka u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ako je Kupcu omogućeno odustati od ugovora o kupnji u roku od 14 dana i ne vrati robu koja nije u originalnom pakiranju sa svim dijelovima, opremom i priborom, tada Trgovac zadržava pravo naplatiti takav povrat u iznosu koji tvrtki nadoknađuje troškove koji su nužni za ponovnu preprodaju robe.

 

Pri izdavanju kreditne note, od Kupca (od potrošača i od poduzetnika) može se zatražiti da dostavi osobnu iskaznicu zbog zaštite imovinskih prava Kupca.

Kupac priznaje da će, ako odustane od ugovora, snositi troškove vraćanja robe Trgovcu i ako odustane od ugovora na daljinu, i trošak povrata robe, koju zbog njene prirode nije moguće vratiti poštom.

 

Upozorenje:

Nijedna zakonska regulativa ne daje potrošaču pravo na nerazuman povrat robe kupljene u tzv kamenim trgovinama (poslovnicama). Ako Trgovac potrošaču nudi takvu mogućnost (ili mogućnost zamjene robe za drugu robu), to čini mimo svojih obveza. Pravo na povratak ili razmjenu robe bez razloga nije zakonski izvršno.

 

VIII.

Natjecanja i rokovi za preuzimanje nagrade

U slučaju da pobjednik pobijedi u natjecanju koje organizira Trgovac, ovaj je pobjednik dužan prikupiti nagradu u roku od 30 kalendarskih dana od dana kada je Trgovac objavio rezultate natjecanja. Pravo pobjednika na nagradu istječe na kraju ovog razdoblja, kada se nagrada oduzima u korist organizatora. Više pravila možete pročitati ovdje:

Opća pravila natjecanja Foxigy.hr

 

IX.

Jamstveni uvjeti

Za sve proizvode za koje Trgovac daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Trgovac se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. 

U paketu ćete uvijek naći dokument o kupnji (porezni dokument). Jamstveni rok započinje od dana primitka pošiljke ili osobnog preuzimanja. Jamstveni rok za svaki proizvod je naveden u popisu robe. U slučaju spora, jamstveno razdoblje se može produžiti za 5 (slovima pet) dana kao naknada za vrijeme prijevoza.

Dužina jamstva varira ovisno o tome je li kupac fizička ili pravna osoba.

Fizička osoba:

Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, jamstveno razdoblje je najmanje 24 mjeseca.

Pravna osoba:

Dužina jamstva za pravne osobe je utvrđena na 12 mjeseci.

Jamstveno razdoblje može se produžiti za većinu proizvoda putem nadstandardne usluge produženja jamstva. Za više informacija o usluzi obratite se našem korisničkom centru.

Stanje robe:

Nova roba: roba označena kao takva je potpuno nova roba u originalnom pakiranju i u punom garancijom.

Korištena roba: kratko korištena ili servisirana roba, potpuno funkcionalna. Garancija 12 mjeseca.

 

Licence za fotografije

Fotografije na Foxigy.hr zaštićene su licenčnim ugovorom. Ako vas zanimaju fotografije, obratite se izvršnom direktoru i jedinom vlasniku fotografija.

 

X.

Završne odredbe

Potrošač se ima pravo obratiti se Trgovcu radi zahtjeva za ispravak ako nije zadovoljan načinom na koji je Trgovac riješio njegovu reklamaciju ili ako vjeruje da je Trgovac povrijedio njegova prava.

Potrošač ima pravo podnijeti zahtjev za pokretanje alternativnog rješenja spora subjektu za alternativno rješenje sporova ako je Trgovac odgovorio na zahtjev negativno ili nije odgovorio u roku od 30 dana od datuma otpreme.

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja vrijede i stupaju na snagu 1.6.2021. Prodavatelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta bez prethodne najave. Promjena Općih uvjeta ne odnosi se na ugovore o kupnji sklopljene prije promjene Općih uvjeta, bez obzira što roba još nije isporučena.

Ovi opći uvjeti reguliraju odnose između ugovornih strana kupoprodajnog ugovora. Ugovorne strane kupoprodajnog ugovora su:

Tvrtka UDERMAN, s. r. o., OIB: 47485353, PDV ID: SK2023901110, sa sjedištem na adresi Na Kameni 385/5 08641 Raslavice, Slovačka i poslovnicom na adresi Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovačka upisana u Trgovački registar Okružnog suda Prešov, Slovačka (Obchodný register Okresného súdu Prešov), odjeljak: Sro , uložak br. 29509/P. Dodatne informacije o trgovcu se nalaze na web stranici www.foxigy.hr u odjeljku "Kontakt", (dalje „Trgovac“) i Kupac.