Uvjeti povrata i reklamacije

Postupak reklamacije dio je Općih uvjeta i pravila poslovanja prodavatelja UDERMAN, s. r. o.,

 

Za ispravnu procjenu reklamacije potrebno je da je navedena roba čista, cjelovita i u skladu s higijenskim propisima ili općim higijenskim principima. Pri korištenju robe je kupac dužan poštivati, pored općepoznatih pravila, i uvjete postavljene za upotrebu robe u jamstvenom listu ili u uputama za uporabu i koristiti i njegovati robu u skladu s njenom prirodom.

 

Robu koju kupac pošalje pouzećem na adresu prodavatelja ne prihvaćamo. Prodavatelj zadržava pravo pošiljke poslane pouzećem ne prihvatiti.

 

 1. Reklamacija robe

U slučaju kvara na proizvodu je potrebno odmah podnijeti prigovor (proizvod više ne koristiti) kod Trgovca ili kod određene osobe.

Reklamaciju možete podnijeti e-mailom na adresu info@foxigy.hr, poštom na adresu UDERMAN, s.r.o. Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovačka ili putem telefonskog poziva.

Kupac može poslati neispravnu robu na reklamaciju dostavnom službom na adresu Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovačka. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti osigurati prijevoz robe na adresu Trgovca, može zatražiti uslugu preuzimanja od strane prijevozne službe koja će preuzeti robu.

Za podnošenje prigovora potrebno je preuzeti i ispuniti priloženi obrazac za reklamaciju:

OBRAZAC ZA REKLAMACIJU – preuzmite obrazac ovdje

Nakon popunjavanja svih potrebnih podataka potrebno je ispisati ovaj obrazac i priložiti ga predmetnoj robi.

Pošaljite reklamiranu robu zajedno s obrascem za reklamaciju na adresu:

Za (for): KNH Slovakia - FOXIGY, Uderman sro
GLS Croatia d.o.o.
Stupničke Šipkovine 22
Donji Stupnik
10255

Nakon pregleda robe će Trgovac odrediti način postupanja s reklamacijom i odmah obavijestiti Kupca.

Kupac može podnijeti reklamaciju u bilo kojoj poslovnici gdje je s obzirom na prodavane proizvode ili pružene usluge primitak reklamacije moguć, ili kod određene osobe koja je dužna riješiti reklamaciju.

Kupac je svjestan, da ako ne isporuči reklamiranu robu sa svom isporučenom dodatnom opremom, u slučaju Jednostranog raskida ugovora sa strane Kupca će Kupcu biti vraćena cijena umanjena za cijenu ne vraćene dodatne opreme.

 

UPOZORENJE!

Habanje karakteristično za određeni materijal ili uporabu ne smatra se nedostatkom. Ne smatra se nedostatkom ako iz prirode prodanog proizvoda proizlazi da je njegov vijek trajanja kraći od garancijskog razdoblja i ako je u normalnoj upotrebi takav proizvod potpuno istrošen prije isteka jamstvenog roka.

Pri slanju pošiljke vodite računa o pakiranju. Upute za pakiranje paketa kako se ne bi oštetio tijekom transporta možete pronaći ovdje:

PAKIRANJE POŠILJKE – preuzmite upute ovdje

 1. Jednostrani raskid ugovora

Ako niste zadovoljni primljenom robom, u roku od 14 dana od kupnje možete odustati od ugovora o kupnji i vratiti robu bez navođenja razloga.

Potrošač može jednostrano raskinuti ugovor o kupovini koristeći standardni obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju želju da raskine ugovor sa svim potrebnim podatcima na trajnom mediju. Ispunjen obrazac zajedno s robom je potrebno poslati na adresu:

Za (for): KNH Slovakia - FOXIGY, Uderman sro
GLS Croatia d.o.o.
Stupničke Šipkovine 22
Donji Stupnik
10255

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA – preuzmite obrazac ovdje

Ne prihvaćamo robu poslanu pouzećem. Molimo da pažljivo zapakirate robu kako se ne bi oštetila tijekom transporta. Nakon primitka neoštećene robe, novac će vam biti vraćen u roku od 14 dana na broj računa koji ste naveli.

Upute za pakiranje paketa kako se ne bi oštetio tijekom transporta možete pronaći ovdje:

 PAKIRANJE POŠILJKE – preuzmite upute ovdje

Podnošenje reklamacije

Reklamirana roba treba biti temeljito osigurana kako bi se zabranilo oštećenju tijekom transporta, paket mora biti vidljivo označen "REKLAMACIJA" i sadržavati: reklamiranu robu (uključujući kompletnu dodatnu opremu), preporučujemo da priložite kopiju dokumenta o kupnji, detaljan opis nedostataka i dovoljne informacije o kontaktima kupca (uglavnom adresa i telefonski broj). Bez navedenog nemoguće je utvrditi podrijetlo problema i nedostatke robe. Ovaj postupak također se preporučuje kupcu osim ako gore navedene činjenice ne dokaže ili ne dokaže na drugačiji način. Također preporučujemo odabir poželjnog načina rješavanja prigovora (popravak, zamjena,...).

Tvrtka UDERMAN, s. r. o. obavještava kupca odmah telefonski ili u drugom obliku o stanju primljene reklamirane robe. Podaci uključuju datum primitka reklamacije, koje robe se reklamacija tiče, kada i gdje je roba kupljena, koji je nedostatak i cijenu po kojoj je roba kupljena. Ako se kupac žali na nedostatak robe, prodavatelj će pravilno provjeriti prigovor i o sljedećem postupku odluči odmah, u kompliciranijim slučajevima u roku od 3 dana. Prodavatelj će odgovoriti na reklamaciju u roku od 15 dana od dana primitka prigovora u pisanom obliku.

 

Rok za podnošenje reklamacije

Ako je reklamacija riješena popravkom, jamstveno se razdoblje produžuje za vrijeme trajanja reklamacije od dana podnošenja reklamacije do dana kada je potrošač dužan preuzeti robu nakon popravka, čak i ako to nije učinio. Ako se prigovor riješi zamjenom robe za novu, novi jamstveni rok teče od dana kad je roba predana ili poslana kupcu. Ako se podnošenje reklamacije robe ne desi tijekom jamstvenog razdoblja, pravo odgovornosti za nedostatak istječe. Nakon rješavanja reklamacije kupac će biti obaviješten osobno, telefonski ili putem e-pošte.

Jamstvo

Trgovac je odgovoran za nedostatke na robi u razdoblju od 24 mjeseca od trenutka primanja robe sa strane potrošača, ako na robi, njezinom pakiranju ili u jamstvenom listu nije navedeno duže jamstveno razdoblje. Jamstvo ne pokriva štetu koja je nastala (u slučaju da takva aktivnost nije uobičajena aktivnost i nije zabranjena u priloženim uputama za uporabu):

 1. mehaničkim oštećenjem robe,
 2. električnim prenaponom (vidljivo izgorjele komponente), osim normalnih odstupanja,
 3. korištenjem robe u uvjetima koji ne odgovaraju temperaturi, prašini, vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima okoliša, a koje izravno određuje prodavač ili proizvođač,
 4. neprofesionalnom instalacijom, rukovanjem, korištenjem ili zanemarivanjem brige o robi,
 5. oštećenjem robe pretjeranim utovarom ili uporabom protivno uvjetima navedenim u dokumentaciji ili općim principima,
 6. izvođenjem nekvalificirane intervencije ili promjene parametara,
 7. na robi koju je potrošač promijenio (bojanje, savijanje, itd.), ako pogreška nastala kao rezultat ove preinake,
 8. oštećenjem robe prirodnim elementima ili višom silom,
 9. uporabom neispravnog ili neoriginalnog potrošnog materijala ili bilo kakva šteta koja iz toga proizlazi, osim ako takva uporaba nije uobičajena i nije isključena u priloženim uputama za uporabu.

 

Prava potrošača u izvršavanju zakonskog jamstva u slučaju otklonjive pogreške potrošač ima pravo na besplatno, pravilno i pravovremeno uklanjanje nedostataka, pravo na zamjenu neispravne robe ili neispravnih dijelova, ako to nije nesrazmjerno zbog prirode nedostatka. Ako takav postupak nije moguć, potrošač ima pravo na adekvatan popust na kupovnu cijenu ili jednostrani raskid ugovora.

 • u slučaju nedostatka koji se ne može ispraviti onemogućavajući pravilnu upotrebu robe, ima potrošač pravo na zamjenu neispravne robe ili jednostrani raskid ugovora. Ista prava pripadaju potrošaču u slučaju uklonjenih nedostataka, ali zbog njihove ponovne pojave poslije popravka ili zbog većeg broja nedostataka ne može potrošač robu pravilno koristiti. Osobito će se smatrati da se ponovna pojava nedostatka događa ako se ponovi isti nedostatak koji sprječava pravilnu uporabu i koji je već uklonjen najmanje dva puta tijekom jamstvenog razdoblja. Pod većim brojem nedostataka se podrazumijeva situacija kad roba istovremeno ima najmanje tri pogreške, što onemogućava njezinu pravilnu upotrebu,
 • u slučaju drugih nedostataka koje se ne mogu uklonjiti i potrošač ne zahtijeva zamjenu predmeta, ima pravo na adekvatan popust na kupovnu cijenu ili jednostrani raskid ugovora,

Potrošač mora izbjegavati daljnju upotrebu robe na kojoj je pronašao nedostatak.

Potrošač je dužan preuzeti robu nakon reklamacije u navedenom roku.

Habanje karakteristično za materijal ili upotrebu ne smatra se nedostatkom.

Potrošač će odabrati način postupanja po prigovoru. Trgovac će upozoriti potrošača na neprikladnost izbora i predložiti prikladnu metodu (pogotovo ako potrošač zahtijeva metodu koja se odnosi na otklonjivu pogrešku, ali Trgovac utvrdi da je to nenadoknadiva pogreška). Ako potrošač ne odabere način postupanja s reklamacijom koju je ponudio prodavatelj u adekvatnom roku, odabrati će je Trgovac.

U slučaju popusta nije moguće kasnije podnijeti reklamaciju ​​robe zbog nedostatka zbog kojeg je potrošač dobio popust.

Ako je kupac potrošač, Trgovac će o postupku obrade reklamacije odlučiti bez odgađanja, u težim slučajevima u roku od 3 radna dana. Ovo razdoblje ne uključuje vrijeme primjereno vrsti proizvoda ili usluge potrebno za profesionalnu procjenu nedostatka. Trgovac će reklamaciju, uključujući uklanjanje nedostatka, riješiti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 15 dana od datuma reklamacije. Nakon tog razdoblja smatra se da je nedostatak na robi stvarno postojao i potrošač ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji se ne može ispraviti. Ovo razdoblje nije obvezujuće za kupca koji je poduzetnik i stoga je njegov odnos s prodavateljem reguliran važećim zakonom.

Način postupanja po prigovoru

Ako je potrošač podnio prigovor u prvih 12 mjeseci od kupnje, Trgovac ga može odbiti samo na temelju stručne prosudbe. Trgovac će potrošaču dostaviti kopiju stručne ocjene u roku od 14 dana od dana obrade prigovora. Ako Trgovac odbije prigovor nakon 12 mjeseci od kupnje, dužan je na dokumentu opreme navesti kome kupac može poslati proizvod na stručnu procjenu. Ako potrošač profesionalnom procjenom dokaže odgovornost Trgovca za nedostatak, može ponovno podnijeti prigovor. Sve nastale troškove povezane s profesionalnom procjenom snosi Trgovac koji ih je dužan platiti potrošaču u roku od 14 dana od dana ponovno podnesene reklamacije. Ponovno podneseni zahtjev prodavatelj ne može odbiti.

Ako je prigovor riješen zamjenom robe za novu u zakonskom jamstvenom roku, jamstveno razdoblje ponovno počinje teći od dana rješenja reklamacije.

Trgovac će potrošaću izdati pismenu potvrdu o tome kada je reklamacija podnijeta, koji je njezin sadržaj, koji je potreban način postupanja s reklamacijom e-mailom odmah po primitku reklamacije (u slučaju osobne prijave se potvrda izdaje odmah); dalje potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu o popravku i trajanju reklamacije ili opravdanje za odbijanje reklamacije.

 

 1. Zaštita osobnih podataka

Sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka  - Uredba EU 2016/679 i Direktivom EU 95/46 EZ u skladu s važećim propisima operater internetske trgovine www.foxigy.hr obvezuje se da povjerene osobne podatke na bilo koji način neće davati bez pristanka vlasnika ovih podataka trećim osobama i da neće povjerene osobne podatke koristiti za komercijalnu ponudu koja nije povezana s promocijom internetske stranice. Istodobno se obvezuje da će u bilo kojem trenutku na zahtjev kupca i bez navođenja razloga izbrisati njegove osobne podatke iz svoje baze podataka.

 

 1. Završne odredbe

Ovi uvijeti povrata i reklamacije vrijede od 1.6.2021. Ovi uvijeti povrata i reklamacije su dostupni u sjedištu i poslovnicama prodavatelja ili kao dokument na www.foxigy.hr.